Oudercommissie

Vanaf het begin in 2008 is er al een oudercommissie actief. De Wet Kinderopvang stelt gastouderbureaus verplicht een oudercommissie op te richten. Gastouderbureau Pollewop hecht veel waarde aan deze oudercommissie. Als ouders wil je natuurlijk alleen het beste voor je kind. Juist door actief mee te denken en je stem te laten horen is het daadwerkelijk mogelijk de kwaliteit scherp in de gaten te houden en waar mogelijk te verbeteren.

De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheid met betrekking tot:
– Het pedagogisch beleidsplan
– Uitvoering van het kwaliteitsbeleid door gastouderbureau Pollewop
– Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling
– Vorm en inhoud van begeleiding en deskundigheidsbevordering van gastouders
– Wijziging van prijs